Przemysłowe zastosowania generatorów tlenu i azotu

Generatory tlenu i azotu są coraz szerzej wykorzystywane we współczesnym świecie. Generator azotu umożliwia pozyskiwanie azotu z powietrza sprężonego, natomiast generator tlenu pozwala na uzyskanie tlenu z powietrza atmosferycznego. Urządzenia te wykorzystywane są w wielu gałęziach gospodarki – są znacznie praktyczniejsze i bezpieczniejsze niż butle wypełnione danym rodzajem gazu. Jakie jest ich przemysłowe zastosowanie?

Wykorzystanie generatorów tlenu

Generator tlenu stanowi ekonomicznie uzasadnioną alternatywę dla tlenu otrzymanego metodą kriogeniczną. Ich zaletą jest możliwość pracy w każdych warunkach otoczenia i w miejscu rzeczywistego zapotrzebowania, brak ograniczeń w dostępie do medium oraz niskie koszty pozyskiwania tlenu. Cały system wyposażony jest w cylindry wypełnione zeolitem, który absorbuje azot z powietrza. Generator powinien posiadać zbiorniki buforowe na tlen oraz na powietrze. Generatory tlenu są szeroko wykorzystywane w szpitalach, przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Ponadto wykorzystywane są w obróbce metali, oczyszczalniach ścieków do uzdatniania wody oraz w energetyce.

Zalety generatorów azotu

Generator azotu umożliwia pozyskiwanie azotu z powietrza sprężonego, wykorzystując metodę zmiennociśnieniową oraz membranową. Współczesne generatory azotu składają się z sekcji kompresorowej opartej o wtryskarkę olejową lub bezolejową, urządzeń do uzdatniania powietrza oraz membrany lub substancji adsorbującej, przez które przepuszczane jest powietrze w celu filtracji. Generatory azotu mogą służyć do zabezpieczania zbiorników z paliwem. Mają także szerokie zastosowanie w obróbce metali, elektronice, pompowaniu opon samochodowych oraz przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Ich zaletą jest uniezależnienie od kriogenicznych metod pozyskiwania azotu, uniezależnienie od zewnętrznych dostawców oraz większe bezpieczeństwo, niż w przypadku butli wypełnionych gazem.