Serwis kompresorów

Naprawa różnych typów sprężarek, w tym kompresorów to zadanie dla wyspecjalizowanej firmy. Biorąc pod uwagę kompresory, które występują w wielu wariantach, różniąc się między sobą budową i zastosowaniem można zauważyć, że ich naprawa będzie wyglądać nieco inaczej. Powodem tego są na przykład różnice w konstrukcji kompresora śrubowego oraz kompresora diagonalnego.

Dlatego też, na wstępie należy określić usterkę, przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych wystąpienia awarii, a następnie naprawić urządzenie. Określanie awarii dokonuje się wykonując odpowiednie pomiary.

Chcąc znaleźć dobrą firmę przeprowadzającą remonty kompresorów, warto kierować się zarówno jej doświadczeniem, jak również tym czy posiada w swojej pierwotnej ofercie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprężarek. Świadczy to bowiem o jej wysokich kompetencjach. A jeśli nie potrzebujesz sprężarki na stałe, zawsze rozważyć można wynajem kompresorów.

 

naprawa sprężarki

 

Jak przebiega serwis kompresorów?

Serwis sprężarek, w tym kompresorów bez względu na ich rodzaj podlega pewnym procedurom, do których zaliczyć można m.in. konieczność rozmontowania urządzenia, gdy jest to niezbędne. Nasi fachowcy dokonują wówczas szczegółowej diagnostyki i wszelkich istotnych pomiarów. Po dokonaniu oceny stanu technicznego maszyny, wymieniają zużyte elementy, bądź dokonują regeneracji dotychczasowych.

Następnie po dokładniej analizie potwierdzają, czy naprawa przyniosła oczekiwany skutek i czy urządzenie można dopuścić do dalszej eksploatacji.

Nasza firma wykonuje przeglądy serwisowe sprężarek, w tym remonty sprężarek Atlas Capco wiedząc doskonale, że niekiedy należy przeprowadzić remont kapitalny całej sprężarki, a czasami wystarczą pewne zabiegi kosmetyczne. Zawsze jednak równie ważna jest odpowiednia diagnostyka, stanowiąca kilkuetapowy proces.

Finalną częścią serwisu sprężarek jest przygotowanie dokumentacji remontowej. Zawiera ona opis wyników dokonanych pomiarów, niezbędne informacje o stanie technicznym oraz szczegóły naprawy. Profesjonalnie przeprowadzony remont przyczynia się do wydłużenia żywotności urządzenia.

 

Pory roku a działanie sprężarki

Niezawodność sprężarek powietrza zależy od należytej dbałości o ich stan techniczny przez cały rok. Zmiany w warunkach otoczenia wynikające z następstwa pór roku determinują w dużym stopniu zdarzenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

WIOSNA – nasilone pylenie roślin sprzyja zatykaniu się filtrów sprężonego powietrza na wlocie, dlatego ważna jest częstsza niż zwykle kontrola ich stanu i wykonanie serwisu sprężarek, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Istotne jest również obserwowanie spadku ciśnienia na separatorze oleju, które w tym okresie może rosnąć szybciej aniżeli w innych porach roku.

LATO – temperatura otoczenia jest wysoka, powietrze zawiera w sobie dużo wilgoci, a dodatkowych trosk przysparzają wszechobecne owady. W tym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na chłodzenie maszyny oraz układ odprowadzania kondensatu, na co wpływ mają poprawnie wykonane instalacje sprężonego powietrza. Należy upewnić się, że zawory termostatyczne działają prawidłowo, układy wtrysku i chłodzenia oleju są czyste i drożne, olej ma właściwą lepkość, spadki ciśnienia na filtrze wlotowym i separatorze pozostają w dopuszczalnych granicach, odwadniacze są czyste i prawidłowo działają. W przypadku jakichkolwiek problemów, warto pomyśleć o skorzystaniu z usługi serwisu kompresorów.

JESIEŃ – w tym okresie problemów mogą przysporzyć opadające liście, które mogą ograniczyć drożność kanałów dolotowych. Ich drobiny mogą również zatykać wlotowe filtry sprężonego powietrza, których stan należy w tym okresie systematycznie kontrolować.

ZIMA – temperatura otoczenia znacznie spada, istotne jest zatem sprawdzenie zaworów termostatycznych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu oleju i utrzymania temperatury pracy układu instalacji sprężonego powietrza na właściwym poziomie. Z tego punktu widzenia ważne jest też utrzymanie spadku ciśnienia na separatorze w dopuszczalnych granicach. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe funkcjonowanie odwadniaczy. Olej powinien mieć właściwą lepkość, a temperatura w pomieszczeniu musi być utrzymywana powyżej 5 st. C. Jeżeli tak nie jest, warto pomyśleć nad serwisem kompresorów.

Zobacz również: instalacje sprężonego powietrza

 

Serwis pogwarancyjny sprężarek

Opisane powyżej działania zapobiegawcze skutkują ograniczeniem wpływu negatywnych czynników występujących ze szczególnym nasileniem w danym okresie roku. Nie zastąpią one jednak planowej, systematycznej obsługi, która stanowi konieczny warunek utrzymania urządzeń w pełnej gotowości. Niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kompresorów odgrywają regularne serwisy kompresorów i przeglądy serwisowe sprężarek. Firma Sul-Tech w ramach profesjonalnej i całościowej obsługi oferuje serwis gwarancyjny i serwis pogwarancyjny. Trzymając się poniższych wskazań zminimalizują Państwo ryzyko wystąpienia przestoju produkcji i pracy Waszych zakładów.

 

Zakres przeglądów serwisowych

2000 H lub raz w roku – przegląd typu A

Zakres przeglądów serwisowych

2000 H lub raz w roku – przegląd typu A

- pomiar ciśnień

- pomiar temperatur

- sprawdzenie zespołu silnik/stopień śrubowy

- pomiar prądów

- sprawdzenie działania układu kontrolno-pomiarowego

- sprawdzenie nastaw sterownika (dla modeli ze sterownikiem)

- sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych

- sprawdzenie wentylatora silnika

- sprawdzenie połączeń elektrycznych

- sprawdzenie zdalnego sterowania

- sprawdzenie szczelności układu powietrza

- sprawdzenie szczelności układu olejowego

- sprawdzenie stanu łożysk

- wymiana oleju Fluidtech

- wymiana filtra powietrza na wlocie

- wymiana filtra oleju

- oczyszczenie maty filtracyjnej

- oczyszczenie chłodnicy oleju i powietrza

- sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia

- sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w dociążeniu

- sprawdzenie linii skaweningowej oleju

- sprawdzenie działania automatycznego spustu kondensatu

- smarowanie łożysk silnika głównego

4000 H – przegląd typu B

- Zakres przeglądu typu A

- wymiana wkładu separatora oleju

8000 H – przegląd typu C

- zakres przeglądu typu A

- zakres przeglądu typu B

- sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa

- regeneracja zaworu wlotowego

- regeneracja zaworu minimalnego ciśnienia

- regeneracja zaworu termostatu

- regeneracja zaworu odcinającego olej

- regeneracja zaworu zwrotnego

24000 H – przegląd typu D / REMONT

REMONT

Po przepracowaniu 24 tys. godzin maszyna powinna zostać poddana gruntownemu remontowi. Obejmuje on zakres przeglądów A, B i C, a ponad to regenerację stopnia śrubowego oraz remont silnika głównego (wymiana łożysk).

 

Pomiary

Kilka lat temu firma Atlas Copco opracowała metodę Measurement Box. Jest to metoda nieinwazyjna, która nie wymaga przygotowania króćców pomiarowych na rurociągach. Pomiar wykonywany jest po stronie elektrycznej sprężarek i pozwala na uzyskanie obrazu całkowitego obciążenia sieci sprężonego powietrza widzianej ze sprężarkowni. Możliwość wykonania symulacji komputerowych, celem dokonania precyzyjnego doboru najefektywniejszej konfiguracji sprężarek, stanowi o szczególnej przydatności i wyjątkowości tej metody. Co więcej przez efektywniejszą konfigurację rozumiemy nie tylko dobór ilości i wielkości kompresorów, ale również ustalenie najkorzystniejszych nastaw ciśnieniowych. Dzięki temu można optymalnie dobrać maszynę i uniknąć jej przewymiarowania. Często jednak zdarza się, że przewymiarowane sprężarki oznaczają duży udział biegu jałowego, czyli energii zużytej na ich bezproduktywną pracę (na biegu jałowym sprężarka pobiera 20-22% mocy znamionowej zużywanej na pracę w dociążeniu nie sprężając powietrza).

Dobór prawidłowych parametrów pracy sprężarek do potrzeb odbiorników sprężonego może zaoszczędzić znaczne ilości energii elektrycznej. Każde obniżenie ciśnienia sprężania o 1 bar powoduje oszczędności energetyczne rzędu 6-7%. W celu umówienia się na audyt układu sprężonego powietrza prosimy o kontakt z firmą Sul- Tech. Po wykonaniu pomiarów w czasie realnym otrzymają Państwo raport z audytu wraz z zaleceniami dotyczącymi możliwości dalszych oszczędności energii i zmian, które pozwalają jeszcze lepiej dopasować układ do poboru sprężonego powietrza w Państwa firmie.