Rodzaje filtrów powietrza w instalacjach pneumatycznych

Kompresory oraz całe instalacje sprężonego powietrza to systemy, które są wręcz niezbędne w wielu branżach przemysłowych. Ich właściwości bywają bowiem niezastąpione, a możliwości ich zastosowania wręcz podnoszą na wyższy poziom wiele oferowanych obecnie usług.

Jednak takie urządzenia czy też instalacje, aby działały poprawnie, muszą składać się z wielu elementów, które gwarantują ich optymalne działanie. Jednym z takich elementów, zresztą bardzo istotnych w kontekście samego zastosowania sprężarek powietrza, są filtry powietrza. Jaka jest ich rola w instalacjach pneumatycznych i jakie rodzaje filtrów tego typu wyróżniamy? Spróbujmy dziś odpowiedzieć na te bardzo istotne pytania.

Filtr powietrza – jak istotny jest on w instalacjach pneumatycznych?

Odpowiadając na postawione pytanie, można by od razu odpowiedzieć: bardzo istotny. Filtr powietrza, bez względu na rodzaj urządzenia, jeśli występuje, to oznacza to, że w poprawnym działaniu danego urządzenie bardzo ważną rolę odgrywa jak najczystsze powietrze. Właśnie filtr powietrza odpowiada za to, aby tak było. Jednak szczególnie istotne jest to przede wszystkim w instalacjach pneumatycznych, w których to powietrze odgrywa jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą rolę. Zdefiniujmy jednak czym jest filtr powietrza i jakie jest jego znaczenie. Otóż filtr ten to element odpowiedzialny za zatrzymywanie różnego rodzaju cząsteczek zanieczyszczeń o ściśle zdefiniowanej wielkości, które znajdują się w przepływającym przez niego sprężonym powietrzu. Jakie mogą być to zanieczyszczenia? Najważniejsze z nich to różne cząstki stałe, które mogą znajdować się w powietrzu, które jest zasysane przez urządzenie czy całą instalację. Cząstki takie to pyłki, fragmenty roślinności czy innych zabrudzeń, a nawet kurz. Innym rodzajem elementów, które wyłapuje filtr, jest olej, który może znajdować się w samym powietrzu albo być zassany z pozostałości znajdujących się w wężach lub samym urządzeniu. Jeszcze jednym zanieczyszczeniem, które znajduje się w powietrzu przed jego filtracją, jest woda, która pojawia się w nim w postaci pary. Widać więc, że filtr powietrza odpowiada za zatrzymywanie i odizolowanie zanieczyszczeń stałych, gazowych i płynnych. Dzięki temu chroni on całe urządzenie czy instalację przed uszkodzeniem, niweluje koszty serwisowania oraz podnosi wydajność, a nawet skuteczność pracy.

Instalacje pneumatyczne a rodzaj filtrów powietrza

Wspomnieliśmy o tym, jaką rolę filtr powietrza odgrywa w instalacji pneumatycznej. Jednak w niektórych urządzeniach tego typu mówić powinniśmy wręcz o filtrach w liczbie mnogiej, a nie pojedynczym filtrze. To dodatkowo pokazuje jak ważne jest, aby w instalacjach oraz urządzeniach działających z wykorzystaniem sprężonego powietrza, powietrze to było jak najlepiej oczyszczone. Jakie zatem rodzaje filtrów stosowanych w tego typu urządzeniach wyróżniamy? Dostępnych jest wiele różnych filtrów sprężonego powietrza, a ich zróżnicowanie i budowa dostosowane są przede wszystkim do ciśnienia, jakie generuje dane urządzenie. Jednak kryteria doboru odpowiedniego filtra są dużo większe niż tylko ciśnienie. Pod uwagę trzeba wziąć również takie parametry jak natężenie przepływu powietrza, typ i wielkość przyłącza, stopień filtracji, a nawet temperatura. Jednak ze względu na etapy samego procesu filtracyjnego wyróżnia się dwa podstawowe typy filtrów powietrza w instalacjach pneumatycznych. Są to filtry powietrza wstępne oraz dokładne.

Jak sama nazwa wskazuje, filtry powietrza wstępne pracują na pierwszej linii filtracji i mają za zadanie zatrzymanie większych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Polega to przeważnie na usuwaniu czy też blokowaniu w filtrze dużych ilości kondensatu olejowego, wody, a także cząsteczek stałych w postaci zanieczyszczeń takich jak na przykład rdza, różne pyły oraz wspomniane krople oleju. Często działają one w zakresie filtracji między 5 a 20 mikrometrów.

Filtry powietrza dokładne to nierzadko kolejny etap filtracji. Ich rola to zatrzymanie bardzo drobnych cząstek stałych, ale także mgły olejowej. W skład tej grupy filtrów powietrza wchodzą między innymi pre-filtry, mikro-filtry, filtry węglowe, a także specjalistyczne filtry sterylne, stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym lub też farmaceutycznym do usuwania wirusów i bakterii w celu uzyskania sterylnego sprężonego powietrza, przeznaczonego do bezpośredniego kontaktu z produktem końcowym. Filtry takie są nazywane także precyzyjnymi filtrami sprężonego powietrza, a ich dokładność filtracji wynosi 99,999%.